Kvalitetsarbete 2023

Varje år har vi på Täby Centrum Doktorn ett nytt kvalitetsarbete.
Detta år har vi valt ett arbete kring antibiotika.
Antibiotikaanvändningen och framtida resistens är en mycket viktig fråga.

Information om antibiotika finns att läsa på 1177.
Folkhälsomyndighetens hemsida finns mer information om antibiotika och antibiotikaresistens.

© 2019 - Täby Centrum Doktorn

I akutfall, ring 112