Husläkarmottagning
På Täby Centrum Doktorn har vi 11 specialister i allmänmedicin och 7 utbildningsläkare. Vi utreder och behandlar kroniska sjukdomar t.ex. högt blodtryck, diabetes, rubbningar i sköldkörteln, depressioner, astma/KOL men tar även hand om dig när du blir akut sjuk. Du kan boka akuta tider samma dag för halsont, snuva, ont i öron, urinvägsbesvär eller sårinfektion. Akuta tider är ca 10 minuter medan planerade tider är mellan 20 och 30 minuter.

Disktriktsköterskemottagning
På distriktssköterskemottagningen utförs bl a blodtryckskontroll, sårbehandling, injektioner och borttagning av stygn. Vi har sköterskor inriktade på KOL, astma, diabetes, och demens. Man kan även få hjälp med utprovning av hjälpmedel, medicinhantering, förebyggande av olycksfall och livsstilsförändringar, så som tobaksanvändning.

Hemsjukvård
Vi utför hemsjukvård där vi tar hand om våra sjukaste och sköraste patienter. Vi har ett team med läkare, distriktsköterskor, sjuksköterskor och undersköterskor som kan komma hem för att hjälpa med medicindelning, såromläggning, kateterbyte etc. Vi gör både planerade och akuta besök.

Äldremottagning – för dig som är 75 år och äldre
Vi har en äldremottagning där du som är 75 år och äldre kan få bättre tillgänglighet och en mer sammanhållen vård. Vi kan hjälpa dig med planerade mottagnings- och hembesök, läkemedelsgenomgångar och individuell vårdplanering. Vid behov kan vi även göra akuta hembesök.

Psykosocial mottagning
På mottagningen finns fyra socionomer, varav en är legitimerad psykoterapeut. Alla fyra har utbildning i kognitiv beteendeterapi (KBT).
Vi erbjuder samtalsbehandling vid ångest, stressrelaterad ohälsa, depressioner, sömnproblem och livskriser för personer över 18 år.

Första Linjens insatser för barn och unga med psykisk ohälsa

Är ditt barn/ungdom i behov av samtalskontakt och vill göra en vårdbegäran? Ta först kontakt med den vårdcentral där barnet/ungdomen är listad.

Varmt välkomna till Första Linjens insatser för barn/unga med psykisk ohälsa på Täby Centrum Doktorn.

Vi ansvarar för alla barn mellan 6 och 17 år som är listade på en vårdcentral i Täby eller Vallentuna och bedömts vara i behov av utökade insatser för barn och unga med psykisk ohälsa. Om ditt barn har en ADHD-diagnos och medicinerar med ADHD-medicin via Barnläkarna i Täby Centrum eller Barnläkarna i Vallentuna, ber vi er kontakta första linjen på Inside Team på 08-650 90 65 då de har ansvar för första linjen-vården hos dessa barn.
Vår verksamhet finns på Kemistvägen 10 i Täby.

Mer information finns under fliken Psykisk ohälsa barn/unga.

AK-mottagning
På AK-mottagningen tar vi emot dig som behandlas med antikoagulantia, dvs blodförtunnande läkemedel som används i behandling av blodpropp eller vid ökad risk för blodpropp. De vanligaste behandlingsorsakerna är förmaksflimmer, lungemboli, djup ventrombos och mekanisk hjärtklaff. De vanligaste läkemedlen är Waran, Eliquis, Pradaxa, Xarelto och Lixiana.

Vaccination TBE

Nu finns möjlighet att vaccinera sig mot TBE på Täby Centrum Doktorn.

Du kan boka din tid själv för vaccinering på Täby Centrum Doktorn via inloggning i 1177.
Välj ärenden “Boka tid direkt”. Det går också bra att ringa till oss, 08-638 98 00.
Vi vaccinerar på onsdagar och torsdagar.

Pris vuxen (12 år och äldre): 450 kr
Pris barn (11 år och yngre): 375 kr.

Välkommen!

Videomöte

Så fungerar det digitala Vårdmötet!

 • För att kunna genomföra ett videomöte med oss behöver du vår app, Täby Centrum Doktorn, installerad på din mobiltelefon.
 • Har du en Apple-telefon – sök och ladda ner vår app från App Store i din telefon.
  Har du en Android-telefon – sök och ladda ner vår app  från Google Play i din telefon (t ex en Samsung eller HTC).
  Appen fungerar inte på Huawei-telefoner.
 • Godkänn att appen får tillgång till kamera, mikrofon och notiser i din telefon så att det går att genomföra videomötet.
 • Logga sedan in med mobilt bankID. Har du inte mobilt bankID behöver du först beställa det av din bank och installera deras app på din telefon.
 • Efter överenskommelse bokar vi in ett videosamtal och du får en notis i appen när det är dags för samtalet. Du behöver inte ha vår app, igång utan samtalet kommer upp på din skärm.

Videoconsultation

 • In order to perform a videoconsultation You will need to install our app, Täby Centrum Doktorn on Your mobilephone.
 • If You have an Apple-phone, You will have to download the app from the App Store.
  If You have an Android-phone, You will have to download the app from Google Play.
  The app will not work on Huawei-Phones.
 • You will be asked a few questions that You will need to answer:
  -Answer “Tillåt” or “Allow” to accept notifications.
  -Answer “OK” to allow access to Your microphone and camera.
 • You will then need to log in with Your mobile bankID. If You do not have a mobile bankID You will need to order one from Your bank.
 • We will book an appointment and You will receive a notification when it is time for Your call. We will call You at the scheduled time.

Tips & Tricks – för ett lyckat videomöte

För en större bild – vrid på telefonen till horisontalläge när du genomför videomötet.

Se till att du är på en plats med god ljussättning – det behövs mer ljus än man kan tro.

Glöm inte att godkänna att vår app får tillgång till ljud, bild och mikrofon i din telefon så att det går att genomföra videomötet.

Problem?

Tänk på att videosamtalet sker över Internet och tillgång till ett stabilt nätverk eller 3G/4G är nödvändigt.

Problem:
Vårdgivaren försöker starta ett videosamtal med patienten men i patientens telefon visas inget inkommande samtal.

 • Stäng av WiFi på telefonen så att samtalet istället kopplas upp via 3G/4G. Vissa WiFi  släpper inte igenom/försämrar IP-trafiken som krävs för samtalet.
 • Stäng av och starta om appen. Säkerställ att du verkligen stänger av appen och inte bara loggar ut.
 • Vårdgivaren initierar samtal på nytt.

Boka via 1177 FÖR TILLFÄLLET GÅR DET EJ ATT BOKA BESÖKSTIDER VIA 1177

När du bokar ”Akuttid till läkare” (10 min) kan du boka:

 • Hosta-Snuva-Feber
 • Halsont
 • Urinvägsinfektion
 • Sårinfektioner
 • Akuta öronbesvär
 • Akuta ögonbesvär
 • Akuta magbesvär

OBS! Om du har mer komplicerade ärenden som är akuta, ring till mottagningen!

När du bokar ”Icke akuttid till läkare” (20 min) kan du boka:

 • Huvudvärk
 • Hudproblem
 • Magbesvär
 • Besvär med rörelseapparaten / ortopedi
 • Högt blodtryck
 • Diabetes
 • Astma

Vi har även 30-minuters tider för mer komplicerade besvär som sjukskrivning, psykiatriska besvär, ryggbesvär eller om du behöver diskutera flera problem ska du boka ditt besök genom att ringa mottagningen, 08 638 98 00.

 Information och tjänster inom hälsa och vård dygnet runt

Kontakta oss via 1177 för att bl a: Boka tid till läkare eller distriktsköterska, av/omboka tider, förnya recept och hjälpmedel eller begära intyg och journalkopior.

GÅ TILL 1177 VÅRDGUIDEN