Öppettider

Mottagning
Måndag – Fredag 08:00 – 17:00
Laboratoriet
Måndag – Torsdag
Fredag
07:45 – 16:00
07:45 – 15:00
Rådgivning
Måndag – Fredag 09:00 – 12:00
13:30 – 15:00

Bokning av tid &
telefonrådgivning

Mottagning
Måndag – Fredag
Telefonnummer
Avbokning dygnet runt
07:00 – 17:00
08-638 98 00
Distriktssköterska
Måndag – Fredag
Telefonnummer

Äldremottagning
Måndag – Fredag
Telefonnummer
08:00 – 09:00
070 567 46 06
08:00 – 09:00
13:30 – 14:30
072 537 77 96
Boka tid till telefonkö, klicka här:
-Tidbokning/Rådgivning
-Första linjen, barn/unga
-Recept

-Vårdpersonal
-Waran

Besöksadress

Esplanaden 11, plan 4
183 34 Täby
Rörelsehindrade personer
Esplanaden 13

Kväll och Helg

Ring 1177 för att få sjukvårdsrådgivning
och hjälp att hitta rätt vård.
Detta kan du göra dygnet runt.

Vid livshotande tillstånd
ring 112

Vaccination TBE

Nu finns möjlighet att vaccinera sig mot TBE på Täby Centrum Doktorn.

Du kan boka din tid själv för vaccinering på Täby Centrum Doktorn via inloggning i 1177.
Välj ärenden “Boka tid direkt”. Det går också bra att ringa till oss, 08-638 98 00.
Vi vaccinerar på onsdagar och torsdagar.

Pris vuxen (12 år och äldre): 450 kr
Pris barn (11 år och yngre): 375 kr.

Välkommen!

_________________________________________________________________________________________

Välkommen till Täby Centrum Doktorn

Täby Centrum Doktorn är en privat vårdcentral med avtal med Region Stockholm. Vi erbjuder vård med hög kvalitet, god tillgänglighet, bra service och trevligt bemötande.

Lista dig hos oss!
Det är du själv som väljer vilken husläkare och vårdcentral du vill tillhöra. Att välja vårdcentral kallas att lista sig.

Information om listning:
-Du kan bara vara listad på en vårdcentral i taget.
-Om du väljer att lista om dig kommer din tidigare listning att tas bort.
-Om du ångrar din listning kan du lista om dig igen, men inte till mottagningar som har full lista.
-Om du står i kö för att bli listad på annan vårdcentral kommer den köplatsen tas bort.
-Enligt Patientlagen har du rätt till vård utan att behöva vara listad. Region Stockholm rekommenderar att du söker vård där du är listad.
Listning:

Husläkarmottagning
På Täby Centrum Doktorn har vi 11 specialister i allmänmedicin och 7 utbildningsläkare. Vi utreder och behandlar kroniska sjukdomar t.ex. högt blodtryck, diabetes, rubbningar i sköldkörteln, depressioner, astma/KOL men tar även hand om dig när du blir akut sjuk. Du kan boka akuta tider samma dag för halsont, snuva, ont i öron, urinvägsbesvär eller sårinfektion. Akuta tider är ca 10 minuter medan planerade tider är mellan 20 och 30 minuter.

Disktriktsköterskemottagning
På distriktssköterskemottagningen utförs bl a blodtryckskontroll, sårbehandling, injektioner och borttagning av stygn. Vi har sköterskor inriktade på KOL, astma, diabetes, och demens. Man kan även få hjälp med utprovning av hjälpmedel, medicinhantering, förebyggande av olycksfall och livsstilsförändringar, så som tobaksanvändning.

Hemsjukvård
Vi utför hemsjukvård där vi tar hand om våra sjukaste och sköraste patienter. Vi har ett team med läkare, distriktsköterskor, sjuksköterskor och undersköterskor som kan komma hem för att hjälpa med medicindelning, såromläggning, kateterbyte etc. Vi gör både planerade och akuta besök.

Äldremottagning – för dig som är 75 år och äldre
Vi har en äldremottagning där du som är 75 år och äldre kan få bättre tillgänglighet och en mer sammanhållen vård. Vi kan hjälpa dig med planerade mottagnings- och hembesök, läkemedelsgenomgångar och individuell vårdplanering. Vid behov kan vi även göra akuta hembesök.
Telefonnummer 072 537 77 96, må-fr kl 8.00-9.00 samt 13.30-14.30.

Psykosocial mottagning
På mottagningen finns fyra socionomer, varav en är legitimerad psykoterapeut. Alla fyra har utbildning i kognitiv beteendeterapi (KBT).
Vi erbjuder samtalsbehandling vid ångest, stressrelaterad ohälsa, depressioner, sömnproblem och livskriser för personer över 18 år.

Första Linjens insatser för barn och unga med psykisk ohälsa

Är ditt barn/ungdom i behov av samtalskontakt och vill göra en vårdbegäran? Ta först kontakt med den vårdcentral där barnet/ungdomen är listad.

Varmt välkomna till Första Linjens insatser för barn/unga med psykisk ohälsa på Täby Centrum Doktorn.

Vi ansvarar för alla barn mellan 6 och 17 år som är listade på en vårdcentral i Täby eller Vallentuna och bedömts vara i behov av utökade insatser för barn och unga med psykisk ohälsa. Om ditt barn har en ADHD-diagnos och medicinerar med ADHD-medicin via Barnläkarna i Täby Centrum eller Barnläkarna i Vallentuna, ber vi er kontakta första linjen på Inside Team på 08-650 90 65 då de har ansvar för första linjen-vården hos dessa barn.
Vår verksamhet finns på Kemistvägen 10 i Täby.

Mer information finns under fliken Psykisk ohälsa barn/unga.

AK-mottagning
På AK-mottagningen tar vi emot dig som behandlas med antikoagulantia, dvs blodförtunnande läkemedel som används i behandling av blodpropp eller vid ökad risk för blodpropp. De vanligaste behandlingsorsakerna är förmaksflimmer, lungemboli, djup ventrombos och mekanisk hjärtklaff. De vanligaste läkemedlen är Waran, Eliquis, Pradaxa, Xarelto och Lixiana.

Vaccination TBE

Nu finns möjlighet att vaccinera sig mot TBE på Täby Centrum Doktorn.

Du kan boka din tid själv för vaccinering på Täby Centrum Doktorn via inloggning i 1177.
Välj ärenden “Boka tid direkt”. Det går också bra att ringa till oss, 08-638 98 00.
Vi vaccinerar på onsdagar och torsdagar.

Pris vuxen (12 år och äldre): 450 kr
Pris barn (11 år och yngre): 375 kr.

Välkommen!

 Information och tjänster inom hälsa och vård dygnet runt

Kontakta oss via 1177 för att bl a: Boka tid till läkare eller distriktsköterska, av/omboka tider, förnya recept och hjälpmedel eller begära intyg och journalkopior. Här kan du även se din journal, dina provsvar och läkemedel.

GÅ TILL 1177 VÅRDGUIDEN

Information och nyheter

Vaccination TBE Nu finns möjlighet att vaccinera sig mot TBE på Täby Centrum Doktorn. Du…

Mejl På Täby Centrum Doktorn skickar vi ALDRIG mejl till patienter med uppmaning att klicka…

Kvalitetsarbete 2023 Varje år har vi på Täby Centrum Doktorn ett nytt kvalitetsarbete. Detta år…