Första Linjens insatser till barn och unga med psykisk ohälsa

Varmt välkomna till Första Linjens insatser för barn/unga med psykisk ohälsa på Täby Centrum Doktorn.
Vi ansvarar för alla barn mellan 6 och 17 år som är listade på en vårdcentral i Täby eller Vallentuna. Är barnet listat på en annan vårdcentral i annan kommun ska ni kontakta den vårdcentral där barnet är listat, så hänvisar de till rätt första linjen-mottagning som barnet tillhör.
Vår verksamhet finns på Kemistvägen 10 i Täby.

VAD VI HJÄLPER TILL MED

Vår patientgrupp innefattar barn och unga, 6-17 år, med lindrig till måttlig problematik inom följande kategorier:

 • Depression
 • Ångest
 • Tvång
 • Trots/utagerande beteende
 • Sömnproblematik
 • Kris
 • Psykisk ohälsa vid neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och kroniska sjukdomar
 • Psykosomatiska symtom/smärta
 • Begynnande självskada (ex rispningar, något enstaka skärsår som nyligen uppkommit, nypningar, enstaka brännmärken etc)
 • Begynnande symtom på ätstörning i lindrig form och tidigt skede

Vi erbjuder även föräldrastöd samt stöd vid krissituationer under en begränsad tid.
Mottagningen erbjuder inte neuropsykiatriska utredningar som ex ADHD, ADD, Autism etc.

BOKA TID

 • Vårdnadshavaren ringer till mottagningen 08-638 98 00 och gör knappval nr 2.
 • Vårdnadshavaren blir uppringd och en tid för videobedömning kan bokas till en av våra behandlare. Videobedömningen är max 30 minuter.
 • Vi ringer enbart upp en gång.
 • En faktura på 400 kr skickas hem vid utebliven inbokad videobedömning.
 • Ladda ner appen Täby Centrum Doktorn och gå in i appen och bekräfta videobedömningsbokningen.

Barnet ska helst inte närvara vid videobedömningen då detta främst är ett tillfälle för vårdnadshavare att fritt beskriva problematiken man söker för och därigenom underlätta behandlarens första bedömning av ärendet.

OMBOKA TID/AVBOKA TID

 • Vårdnadshavaren ringer till mottagningen 08-638 98 00 och gör knappval nr 2.

REMITTERA

Remiss kan skrivas från:

 • Barnets vårdcentral
 • Annan vårdinstans
 • Skolans elevhälsa (kombikakod ska uppges på remissen)
 • Socialtjänsten
 • Ungdomsmottagningen

Remiss kan skrivas till oss digitalt via journalsystemet TakeCare.
Välj Täby Centrum Doktorn som mottagning och konsultationsorsak: Psykisk hälsa barn o unga 6-17 år primärvård.
Pappersremiss kan även skickas per post till adressen Täby Centrum Doktorn, Esplanaden 11, 183 34 Täby.

När remissen inkommit till mottagningen blir vårdnadshavare uppringd  och en tid för videobedömning kan bokas till en av våra behandlare.

BEDÖMNINGSPROCESSEN

 • Om behandlaren vid videobedömningen anser att barnet tillhör första linjens uppdrag för barn och unga bokas ett något längre bedömningssamtal där helst båda vårdnadshavare och barnet ska närvara.
 • En skriftlig kallelse samt kod till ett skattningsformulär skickas hem till barnets folkbokföringsadress.
 • Båda vårdnadshavares godkännande krävs för att en vårdinsats med barnet ska kunna genomföras.
 • Bedömningsprocessen beräknas bestå av 1-3 besök.

Bedöms ärendet ej tillhöra första linjens uppdrag är vi behjälpliga med hänvisning/remiss till lämplig instans.

TEAMET

Louise von Warnstedt, leg psykolog och enhetschef
Björn Gustafsson, leg psykolog
Camilla Beckung, kurator
Clara Holmén, kurator
Emma Sareld, kurator
Lisa Bohman, leg psykolog
Gustaf Allerstrand, specialist i allmänmedicin

Samtliga behandlare arbetar med KBT, kognitiv beteendeterapi.

Vi samverkar regelbundet med våra närmsta samverkanspartners för att få till en så smidig och lämplig vårdprocess som möjligt för familjen.

Telefon
08-638 98 00

AKUTA ÄRENDEN
BUP – En väg in
08-541 524 50
vardagar kl 08.00-16.00

BUP Akutenhet
08-616 69 00
kvällar, nätter, helger

Hitta till oss
Täby Centrum Doktorn, Första Linjen
Kemistvägen 10, Täby

© 2019 - Täby Centrum Doktorn

I akutfall, ring 112