Kvalitetsarbete – Hjärtsvikt

Täby Centrum Doktorn strävar efter att erbjuda våra patienter god vård.
Varje år har vi ett kvalitetsprojekt där vi fördjupar oss i olika viktiga sjukdomar. Tidigare år har vi bland annat lyft osteoporos/benskörhet.

Årets projekt är att fördjupa oss i diagnostik och behandling av hjärtsvikt – dvs när ett tillstånd när hjärtat inte orkar pumpa så mycket blod som kroppen behöver. Det kan bero på att hjärtmuskelns förmåga att dra ihop sig är försvagad. Det kan också bero på att hjärtmuskeln inte kan slappna av som den ska.
Hjärtsvikt är alltid allvarligt, men det finns olika behandlingar som kan förbättra hjärtats arbetsförmåga.

Vidare information om hjärtsvikt kan hittas på 1177.se

© 2019 - Täby Centrum Doktorn

I akutfall, ring 112