Coronavirus (Covid-19) Om du söker för något av följande: -Feber över 38 grader -Andningssvårigheter -Hosta…

Patientenkät Tidningsartikel från tidningen Mitt I, gällande resultat från patientenkät. Läs mer…