Vaccinering Covid-19, vecka 11

Folkhälsomyndigheten har beslutat att pausa vaccineringar med Astra Zenecas vaccin mot covid-19.
Vaccineringen fortsätter, men utan Astra Zenecas vaccin, vilket innebär en långsammare genomförandetakt. Hur lång förskjutningen blir beror på hur långt uppehållet blir.

Tidsplan (kan komma att ändras)

Fas 1

 • Personer 18 år och äldre som har hemtjänst och hemsjukvård och vuxna som bor med dem.

Start: 480 stycken personer som har hemsjukvård och/eller hemtjänst har nu blivit vaccinerade t o m v 10.

Fas 2

 • Personer som är 65 år och äldre, varav de äldsta vaccineras först.
 • Vuxna som får insatser enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade).
 • Personer som är 18 år eller äldre och som har assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken. De äldsta erbjuds vaccination först.
 • Du som genomgått transplantation eller genomgår dialys kommer att kontaktas av Karolinska Universitetssjukhuset eller Danderyds sjukhus för vaccination. Mer information….

Start: Denna vecka (v 11) har vi påbörjat vaccinering av de som är 80 år eller äldre (födda 1941 eller tidigare).
Om du är yngre än 80 år och bokar tid själv via 1177 kommer den tiden att avbokas utan besked.

Alla vaccinationer är tidsbokade och bokning kan ske via telefonbokning, 08-638 98 00 eller webbokning på 1177.se.

Fas 3

 • Personer i åldern 60-64 år med en sjukdom eller ett tillstånd som innebär en riskökning (se lista nedan).
 • Personer i ålder 60-64 år.
 • Du som är 18 år – 59 år och har en sjukdom eller ett tillstånd som gör att du riskerar att bli svårare sjuk i covid-19 (se lista nedan).
 • Personer med ett tillstånd som innebär svårigheter att följa råden om smittskyddande åtgärder. Detta gäller personer i åldern 18–59 år som har en demenssjukdom eller en kognitiv eller psykisk funktionsnedsättning. Det gäller även personer som lever i socialt utsatta situationer.

Start: Ej klart

Alla vaccinationer kommer vara tidsbokade och bokning kommer kunna ske via telefonbokning, 08-638 98 00 eller webbokning på 1177.se.
I dagsläget är det inte möjligt att boka tid för vaccinering på mottagningen.

Sjukdomar eller tillstånd som innebär en ökad risk för att bli allvarligt sjuk i covid-19:

 • Kronisk hjärt- och kärlsjukdom, inklusive stroke och hypertoni (högt blodtryck).
 • Kronisk lungsjukdom såsom KOL samt svår och instabil astma.
 • Andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder).
 • Kronisk lever- eller njursvikt.
 • Diabetes typ 1 och typ 2.
 • Tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av en sjukdom eller behandling.
 • Downs syndrom.

© 2019 - Täby Centrum Doktorn

I akutfall, ring 112