Den 1 juli kommer det internationella vaccinationsbeviset Covidbevis för resor inom EU. Innan Covidbevis är klart finns det inget intyg som kan garantera att man kan resa mellan olika länder. Om en invånare ändå kräver bevis på genomförd vaccination utöver vaccinationskortet finns alternativen registerutdrag och avgiftsbelagt intyg.
Läs mer…..

© 2019 - Täby Centrum Doktorn

I akutfall, ring 112