Inför semestern vill många veta vad som gäller för utlandsresor och få registerutdrag i tron att det går att resa med hjälp av dem. Invånare har rätt att kostnadsfritt få ett registerutdrag från vårdgivare som gett vaccin, men registerutdrag kan inte kan jämställas med Covidbevis eller certifikat/intyg med resultat från PCR- eller antigentester som privata aktörer utför inför utlandsresor.

Det finns intresse för att resa utomlands i sommar. Många länder kräver någon form av intyg, som Covidbevis eller certifikat/intyg på engelska baserat på PCR- eller antigentestning, för inresa. Olika länder ställer olika krav, även inom EU, och alla som reser har ett personligt ansvar att ta reda på vad som gäller för det land dit man vill resa. Utrikesdepartementet har uppdaterad information.

Invånare har, enligt bestämmelser i GDPR och patientdatalagen, rätt att kostnadsfritt få ett registerutdrag/utskrift från Vaccinera över sina vaccinationer från vårdgivare som gett vaccin. Utskriften/registerutdraget är dock på svenska och saknar äkthetsintyg och kan inte jämställas med vare sig Covidbevis eller certifikat/intyg med resultat från PCR- eller antigentester som privata aktörer utför inför utlandsresor.

Den 1 juli kommer vaccinationsbeviset Covidbevis som kan användas vid resor inom Europa för att visa att man är vaccinerad. På covidbevis.se kan man från den 1 juli hämta sitt Covidbevis med svensk e-legitimation alternativt beställa det till folkbokföringsadressen som papperskopia om man saknar e-legitimation.

© 2019 - Täby Centrum Doktorn

I akutfall, ring 112