Vaccination mot covid-19 i Region Stockholm

Eftersom vi i nuläget inte vet vilka vacciner som kommer att godkännas och därmed bli tillgängliga finns inte heller några beslut om hur vaccinering kommer att ske; via kallelse, egen bokning eller liknande. Viktigt att veta är att det inte går att boka något vaccin just nu, vi kommer informera när det går att göra det.

Inledningsvis, när de första vaccindoserna kommer till Sverige, behöver de först och främst gå till personer som har det allra största behovet av skydd:

  • Personer som bor på särskilda boenden för äldre eller som har hemtjänst, i huvudsak personer som är 70 år och äldre.
  • Personal som möter särskilt sårbara personer inom äldreomsorg, hälso- och sjukvård samt övrig omsorg.
  • Vuxna som bor tillsammans med personer som har hemtjänst.

Först när dessa grupper har erbjudits vaccination, kommer andra invånare att kunna ta sin vaccination. Endast personer över 18 år kommer att ingå i vaccinationsprogrammet mot covid-19.

© 2019 - Täby Centrum Doktorn

I akutfall, ring 112