Tredje dosen covid-vaccin

I dagsläget är det inte bestämt när Täby Centrum Doktorn kan börja vaccinera. Vi inväntar mer information.

2021-09-28 har Folkhälsomyndigheten beslutat att rekommendera en tredje dos covid-vaccin till boende vid SÄBO, personer med hemtjänst och hemsjukvård samt de som är födda 1941 eller tidigare om det gått minst sex månader sedan de fått andra dosen vaccin.

På måndag 4 oktober öppnar bokningen till Vaccinationsmottagningarna (ej husläkarmottagningen) för de som är 80+. Bokning sker via appen Alltid öppet eller via telefonbokning 08-428 429 30, alla dagar kl 08.00-19.00.
Personer som är födda 1941 och tidigare kommer även att få ett brev hem inom ett par veckor med information om hur de ska boka sin vaccinationstid antingen via appen Alltid öppet eller via telefonbokning.

© 2019 - Täby Centrum Doktorn

I akutfall, ring 112