Hårdare ransonering av Covid-tester

Nyhet, publicerad 

Behovet av provtagning för covid-19 fortsätter växa. Utökningen av provtagningen måste nu till största delen gå till patienter och boende på SÄBO. Därför kommer det fortfarande vara svårt att beställa ett hemtest och tid för drive in-test för den som inte behöver vård. Alla som har symtom måste isolera sig även om de inte kunnat testa sig.

För den som har symtom på covid-19 och inte behöver vård gäller det här:

  • Stanna hemma och undvik att träffa andra.
  • Om symtomen inte går över på 24 timmar. Boka ett test. På 1177.se står det hur det går till. Du kan antingen boka ett hemtest eller tid för drive in-test.
  • För att tester ska räcka till de prioriterade grupperna släpps ett visst antal tester för allmänheten varje vardag. När dessa är slut stängs bokningen och öppnar igen nästa vardag för nya beställningar.
  • Om du inte lyckas boka ett test ska du ändå stanna hemma tills du blir symtomfri och ytterligare två dagar. Har du haft mer symtom som feber ska du stanna hemma minst sju dagar.
  • Om du blir sämre och tror att du kan behöva vård ska du kontakta 1177 på telefon eller 112 om det är livshotande. Du behöver inte ha tagit ett prov eller fått ett svar för att kontakta vården. De bedömer dig utifrån de symtom du har.
  • Du kan INTE gå till en vårdcentral, närakut eller akutmottagning om du inte kunnat boka hemtest eller drive in-test via 1177.se. Vården tar bara prov på patienter om det behövs för att ge vård.
  • Om du blivit symtomfri och inte kunnat boka ett test kan du avvakta två veckor och därefter välja att beställa ett antikroppstest. Då får du veta om det du hade var covid-19.

© 2019 - Täby Centrum Doktorn

I akutfall, ring 112