Vi är ledsna att inte kunna ge våra patienter mer information gällande covid-vaccinationerna. 
Vi vet inte när vi får vaccin och inte heller hur mycket vaccin vi får. Vi inväntar mer information från Region Stockholm.
Informationen som finns på 1177 är den information vi kan ge till våra patienter i dagsläget. Vi kommer följa prioritetsordningen enligt plan som visas på 1177.
Vaccinationerna kommer vara tidsbokade, alltså ingen drop-in-mottagning.

Så fort vi får veta när vaccin kommer och hur mycket, kommer den informationen läggas ut på hemsidan och vi kan även informera per telefon. Även rutiner kring bokning kommer framgå.

1177

© 2019 - Täby Centrum Doktorn

I akutfall, ring 112