Coronavirus (Covid-19)

Om du söker för något av följande:
-Feber över 38 grader
-Andningssvårigheter
-Hosta
-Utslag
Besök inte vårdcentralen, då du kan smitta andra, utan ring 1177 för rådgivning.
Du kan också ringa till vår växel 08-638 98 00.
Läs mer på 1177…

© 2019 - Täby Centrum Doktorn

I akutfall, ring 112