Från 1 september 2020 kostar ett uteblivet besök i vården 400 kr

Regionfullmäktige har fattat beslut att införa en enhetlig avgift på 400 kronor från den 1 september i år för personer som uteblir från besök i vården utan giltigt skäl.

Alla vårdgivare ska ta ut en avgift på 400 kronor om patienter uteblir från besök i öppenvården eller vid planerad operation i slutenvården. Förhinder ska meddelats 24  timmar innan ett besök i öppenvården och 72 timmar innan en planerad operation.

Besökstyp Kostnad Kommentar
Besök hos husläkare, vårdcentral, specialistläkare m.fl. 400 kronor (räknas inte in i högkostnadsskyddet) Avgift tas ut om patienten uteblir utan att avboka senast 24 timmar före besöket.
Planerade operationer i slutenvård 400 kronor (räknas inte in i högkostnadsskyddet) Avgiften tas ut om patienten uteblir utan att avboka senast 72 timmar före besöket.

© 2019 - Täby Centrum Doktorn

I akutfall, ring 112