Influensa- och pneumokockvaccination 3/11 2020 – 28/2 2021 Personer som är 65 år eller äldre, samt yngre personer som har vissa underliggande sjukdomar eller är gravida, erbjuds varje år kostnadsfri vaccination mot influensa och mot allvarlig pneumokockinfektion (den bakterie som är en mycket vanlig orsak till lunginflammation). Med anledning av Covid-19 utbrottet under året kommer…

© 2019 - Täby Centrum Doktorn

I akutfall, ring 112