Waran

Tänk på:

  • Warantabletterna bör tas ungefär vid samma tid varje dag, förslagsvis på eftermiddagen eller kvällen.
  • Vid behov av febernedsättande eller smärtstillande medicinering bör man i första hand använda medel innehållande paracetamol, t ex Panodil, Alvedon eller Curadon.
  • Läkemedel innehållande acetylsalicylsyra, t ex Magnecyl, Treo eller Bamyl bör undvikas pga ökad blödningsrisk.

Komplikationer:

  • Mottagningen bör kontaktas inför längre resor, vid blödning, t ex blod i urinen, stora blåmärken eller kraftigt näsblod samt inför operationer eller tandutdragningar.
  • Vid komplikationer på kvällstid eller under helger bör akutmottagningen på Danderyds sjukhus kontaktas.