Husläkarmottagning
På Täby Centrum Doktorn har vi 13 specialister i allmänmedicin och ca 10 utbildningsläkare. Vi utreder och behandlar kroniska sjukdomar t.ex. högt blodtryck, diabetes, rubbningar i sköldkörteln, depressioner, astma/KOL men tar även hand om dig när du blir akut sjuk. Du kan boka akuta tider samma dag för halsont, snuva, ont i öron, urinvägsbesvär, hudutslag eller sårinfektion. Akuta tider är ca 10 minuter medan planerade tider är mellan 20 och 30 minuter.

Disktriktsköterskemottagning
På distriktssköterskemottagningen utförs bl a blodtryckskontroll, sårbehandling, injektioner och borttagning av stygn. Vi har sköterskor inriktade på KOL, astma, diabetes, och demens. Man kan även få hjälp med utprovning av hjälpmedel, medicinhantering, förebyggande av olycksfall och livsstilsförändringar, så som tobaksanvändning.

Hemsjukvård
Vi utför hemsjukvård där vi tar hand om våra sjukaste och sköraste patienter. Vi har ett team med läkare, distriktsköterskor, sjuksköterskor och undersköterskor som kan komma hem för att hjälpa med medicindelning, såromläggning, kateterbyte etc. Vi gör både planerade och akuta besök.

Äldremottagning – för dig som är 75 år och äldre
Vi har en äldremottagning där du som är 75 år och äldre kan få bättre tillgänglighet och en mer sammanhållen vård. Vi kan hjälpa dig med planerade mottagnings- och hembesök, läkemedelsgenomgångar och individuell vårdplanering. Vid behov kan vi även göra akuta hembesök.

Psykosocial mottagning
På mottagningen finns tre socionomer, varav en är legitimerad psykoterapeut. Alla tre har utbildning i kognitiv beteendeterapi (KBT).
Vi erbjuder samtalsbehandling vid ångest, stressrelaterad ohälsa, depressioner, sömnproblem och livskriser för personer över 18 år. För att träffa en behandlare behöver du först träffa en av Täby Centrum Doktorns läkare.
Barn och ungdomar hänvisas till Barnläkarmottagningen i Täby, Aleris Vallatorpsdoktorn eller Husläkarna Roslags Näsby.

AK-mottagning
På AK-mottagningen tar vi emot dig som behandlas med antikoagulantia, dvs blodförtunnande läkemedel som används i behandling av blodpropp eller vid ökad risk för blodpropp. De vanligaste behandlingsorsakerna är förmaksflimmer, lungemboli, djup ventrombos och mekanisk hjärtklaff. De vanligaste läkemedlen är Waran, Eliquis, Pradaxa, Xarelto och Lixiana.

Vaccinationsmottagning
Årligen vaccinerar vi äldre och patienter med kroniska sjukdomar mot influensa och pneumokocker.

Kampanjperiod 19/11 2019 t o m 29/2 2020.
Drop-in-vaccination plan 4, 19/11 – 12/12.
Nummerlappar sätts ut kl 15.00.

Tisdag 19/11, kl 16.00 – 18.00
Torsdag 21/11, kl 16.00 – 18.00
Tisdag 26/11, kl 16.00 – 18.00
Torsdag 28/11, kl 16.00 – 18.00
Tisdag 3/12, kl 16.00 – 18.00
Torsdag 5/12, kl 16.00 – 18.00
Tisdag 10/12, kl 16.00 – 18.00
Torsdag 12/12, kl 16.00 – 18.00

Fr o m 13/12 måste man boka tid för vaccinering.

Boka via 1177

När du bokar ”Akuttid till läkare” (10 min) kan du boka:

 • Hosta-Snuva-Feber
 • Halsont
 • Urinvägsinfektion
 • Sårinfektioner
 • Akuta öronbesvär
 • Akuta ögonbesvär
 • Akuta magbesvär

OBS! Om du har mer komplicerade ärenden som är akuta, ring till mottagningen!

När du bokar ”Icke akuttid till läkare” (20 min) kan du boka:

 • Huvudvärk
 • Hudproblem
 • Magbesvär
 • Besvär med rörelseapparaten / ortopedi
 • Högt blodtryck
 • Diabetes
 • Astma

Vi har även 30-minuters tider för mer komplicerade besvär som sjukskrivning, psykiatriska besvär, ryggbesvär eller om du behöver diskutera flera problem ska du boka ditt besök genom att ringa mottagningen, 08 638 98 00.

 Information och tjänster inom hälsa och vård dygnet runt

Kontakta oss via 1177 för att bl a: Boka tid till läkare eller distriktsköterska, av/omboka tider, förnya recept och hjälpmedel eller begära intyg och journalkopior.

GÅ TILL 1177 VÅRDGUIDEN