Miljöpolicy

Täby Centrum Doktorn känner ansvar för den värld vi lever i och ska överlämna till kommande generationer. För att långsiktligt förbättra miljö och hälsa strävar vi efter att minska vår miljöpåverkan genom att:

  • följa lagar och förordningar inom miljöområdet som gäller vår verksamhet
  • förebygga skadliga utsläpp
  • välja material, produkter och tjänster som minimerar vår miljöpåverkan
  • integrera miljöarbetet i den dagliga verksamheten
  • ta hänsyn till miljöpåverkan vid alla större beslut
  • höja miljömedvetandet hos samtliga medarbetare genom utbildning och information
  • miljöpolicyn är tillgänglig för alla

Täby Centrum Doktorns miljöstyrgrupp formulerar övergripande mål för miljöarbetet och samarbetar aktivt med miljörepresentanter inom varje yrkesgrupp.

Täby 2017-02-17