Aktuellt

 

Bibliotekshuset – Täby Kulturhus
Upprustningen av bibliotekshuset är nu klar, som nu också bytt namn till Täby Kulturhus. Lokalerna är modernare med bland annat två hissar och bättre tillgänglighet.
Nu finns möjlighet att nå våra lokaler både från Esplanaden 11 och Esplanaden 13 där ramp finns samt Biblioteksgången 13.
Besökare som kommer med taxi eller färdtjänst samt anhöriga med rörelsehindrade personer kan köra in och släppa av/hämta på Esplanaden 13 (plan 2) eller Biblioteksgången 13 (biblioteksentrén, plan 3).

Parkering finns i södra garaget, norra garaget i Täby Centrum eller på utomhusparkering bakom sporthallen. Några parkeringsplatser finns på Esplanaden.
Handikapplatser finns bl a på Estrids torg, Esplanaden och Häradsgränd.

———————————————————————————————————————————————————————————————–

Influensa- och pneumokockvaccinationskampanj 6 november 2018 – 28 februari 2019

Ett fåtal doser av influensavaccin finns på Täby Centrum Doktorn för patienter i riskgrupper. Ring för att beställa tid för vaccination.

Vi har många doser av pneumokockvaccin. Ring för att beställa tid för vaccination.