Aktuellt

 

GDPR – den nya dataskyddsförordningen
Den 25 maj 2018 börjar den nya dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) att gälla i samtliga EU-länder och alltså även i Sverige.
Förordningen ersätter den gamla personuppgiftslagen, PUL, som vi har haft i Sverige.
Mycket är sig likt, men några betydande skillnader finns. Bland annat stärks den enskildes rättigheter vilket ställer högre krav på de som samlar in och lagrar personuppgifter.
Den nya förordningen påverkar bland annat upphandling, kommunikation, IT, informationssäkerhet och arkivering.
Täby Centrum Doktorn har implementerat den nya lagstiftningen så att alla kan känna sig trygga med att deras personuppgifter hanteras på ett korrekt sätt.
Mer information om vårt Integritetsarbete finns under fliken ”Övrigt”

På Datainspektionens webbplats kan du läsa mer om införandet av GDPR

Bibliotekshuset
Upprustningen av bibliotekshuset är nu klar. Lokalerna är modernare med bland annat två hissar och bättre tillgänglighet.
Entrén mot Estrids torg är nu färdigställd så nu finns möjlighet att nå våra lokaler både från Biblioteksgången 13, Esplanaden 11 och Esplanaden 13 där ramp finns. Besökare som kommer med taxi eller färdtjänst samt anhöriga med rörelsehindrade personer kan köra in och släppa av/hämta på Biblioteksgången 13 (biblioteksentrén, plan 3) eller Esplanaden (plan 2).

Parkering finns i södra garaget, norra garaget i Täby Centrum eller på utomhusparkering bakom sporthallen. Några få parkeringsplatser finns på Esplanaden.
Handikapplatser finns bl a på Estrids torg, Esplanaden och Häradsgränd.